Prihlasovanie na sväté omše

na prelome rokov 2021/2022
Rezervovať miesto je možné naraz iba pre jednu osobu a na jednu svätú omšu (pri výbere druhej svätej omše počas jednej rezervácia sa pôvodný výber automaticky zruší).

Prihlasovanie je otvorené od 26.12.2021 o 13:00

Aktualizácia (23.12.2021): Pridaných 10 miest na každú sv. omšu v nadväznosti na úpravu opatrení

r